top of page
Search

Onze keuze voor zondagen en zaterdagenAls groep willen we de gezinnen ondersteunen op hun weg met hun kinderen. Een deel van onze zoektocht als gelovig gezin was dat we overal in de kerken de rustverstoorders waren met kinderen die kind zijn... Toen bedachten Genevieve en ik dat net zoals wij volwassenen mensen rondom ons nodig hebben, kinderen ook speelkameraden in de kerk nodig hebben.


Ik merk dat veel van onze leden na de corona periode gevoeld hebben dat we als mens ons meer verbonden willen voelen. Ik zie en hoor van een aantal gezinnen betrokkenheid in iets op te starten voor de gezinnen in hun parochie. Wij juichen dit als ESG-Antwerpen ten zeerste toe! Het is nodig dat we elkaar zien en dat de kinderen die er zijn elkaar kunnen zien!


Daarom hebben Lotte en ik voor dit jaar gekozen voor een gemengde formule waarbij we dit jaar samen met de parochie Verrezen Heer in Berchem onze banden nog nauwer aanhalen. We geloven als groepsleiding dat dit aanhalen van de banden belangrijk is om vooruit te gaan in het verdiepen en vernieuwing van de geloofsgemeenschap rondom ons (de scout en gids zet zich in om Christus rijk te vestigen in de wereld rondom hem/haar). Dit jaar gaan we experimenteren met afwisselend zaterdag en zondag activiteiten waarbij we telkens de eerste zondag van de maand als enige zondag activiteit. De rest van de agenda blijft verder gaan op zaterdagen zoals jullie gewend zijn. We zullen aan het einde van dit jaar evalueren en kijken of dit ons dichter bij ons doel brengt.
53 views0 comments

Recent Posts

See All

Vrijetijdsbijdrage voor leden van antwerpen

Elk kind en elke jongere heeft recht op vrije tijd. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze activiteiten. De stad Antwerpen ondersteunt haar inwoners via de vrijetijdstoela

Comments


bottom of page