Search

Priesterwijding Servaas Bosch


De meesten die de Europascouts van Antwerpen kennen kennen ook onze eerste groepsleider Servaas Bosch. Gisteren werd hij tot priester gewijd. Op deze mooie gebeurtenis waren er veel Europascouts aanwezig. Ook vanuit Antwerpen was er een delegatie om getuige te zijn van deze prachtige gebeurtenis. Servaas vroeg in het bijzonder om te bidden voor de priesters. Zoals wij de priesters nodig hebben zo hebben zij ook ons gebed nodig.

1 view0 comments

Recent Posts

See All